Muntendam

Home / Muntendam


Kloosterboer stam bij Muntendam

Aan de weg van Muntendam naar Zuidbroek, aan de westzijde van het kanaal vinden we een grote boerderij, die vroeger een kloosterbezit is geweest.
Het adres is tegenwoordig Tussenklappen WZ 9, Muntendam.

De oorsprong van de familienaam op deze plaats:
Op deze Kloosterplaats woonde Hindrik Pieters (Kloosterboer) ( 1747-1814), die in 1772 in Zuidbroek was getrouwd met Imke Hendriks. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen waarvan 1 dochter en 1 zoon volwassen werden en trouwden. De zoon Luitjen Hindriks Kloosterboer (1776-1814) trouwt in 1798 in Zuidbroek met GeeskeEppesEdzes en is enkele jaren boer op Tussenklappen.
Van 1801 tot 1813 wonen ze op een boerderij in Beersterhoogen (gem. Beerta).
Het gezin krijgt 4 kinderen. In 1813 keren ze terug naar de ouderlijke boerderij op Tussenklappen. In het volgende jaar 1814 overlijden kort na elkaar de oude vader en de zoon Luitjen Kloosterboer. Er waren 5 kinderen. Alleen de zoon Eppo Kloosterboer (1806-1844), boer op Tussenklappen kreeg nageslacht; zijn dochter Elizabeth Kloosterboer (1843-1882) was de laatste naamdraagster van deze familie.

Er zijn geen nakomelingen van deze stam meer met de naam Kloosterboer.

Als kleine aanvulling zijn enkele losse gegevens van personen met de achternaam Kloosterboer uit de provincie Groningen, waar geen verdere familieverbanden mee zijn samen te stellen, opgenomen in onze database.