Paasloo

Home / Paasloo


Kloosterboer stam Paasloo bij Oldemarkt

Onderzoek leerde, dat in noordwest Overijssel enige tijd de familienaam Kloosterboer voorkwam. In het dorp Paasloo onder de gemeente Oldemarkt werd in het gezin van de landbouwer Andries Steffens en Jantjen Albers in 1748 een zoon Steffen Andries geboren.
Hij heeft in 1812 in Oldemarkt de familienaam Kloosterboer aangenomen.
Hij overleed in november 1816 in huis nr 130, Oldemarkt; hij liet 3 dochters na, die alle drie zijn getrouwd en kinderen kregen. Hiermee hield de naam Kloosterboer rond 1864 op.
De reden dat Steffen Andries de naam Kloosterboer heeft gekozen is niet duidelijk geworden.
In tegenstelling tot de andere families Kloosterboer, die de Hervormde godsdienst belijden, was deze familie Rooms Katholiek. Dat kan een reden zijn geweest voor de keuze.
Van pacht van een “kloosterboerderij” is in dit geval niets gebleken.

Er zijn geen nakomelingen van deze stam meer met de naam Kloosterboer.