Rande

Home / Rande


Kloosterboer stam Rande bij Deventer

Kort na 1400 hebben zusters van de Moderne Devotie uit Deventer in Diepenveen een vrouwenklooster gesticht. Het klooster was in bezit van 26 boerderijen, die werden verpacht.
In 1578 werd het klooster verwoest; de goederen kwamen in bezit van de Stad Deventer.
Heden is de Ned. Hervormde dorpskerk nog een duidelijk herkenbaar restant van dit klooster.

Kerk Diepenveen stam Rander.

Foto: Ned. Hervormde dorpskerk te Diepenveen

Erve het Rander Klooster grensde direct aan het kloosterterrein. Het stond aan de Dorpsstraat nr 50 tot de afbraak in 1920. Op deze plaats staat nu villa Groot Diepenveen.
In 1660 was Jacob in ’t Clooster pachter op het Rander Klooster. In 1717 was Jacob Jansen Cloosterboer de bewoner. De dochter Stijntjen Kloosterboer trouwde in 1748 met Willem Jansen Bloemendaal en zij werden de pachters op de boerderij en werden Kloosterboer genoemd.
Dit echtpaar had 5 kinderen. Dochter Gerritje Kloosterboer trouwde in 1777 met Willem Kruissink. Daardoor hield hier de familienaam Kloosterboer op.

Boerderij Kloosterboer stam Rande

Foto: De foto geeft een beeld van het in de jaren 1920 verdwenen erve “het Rander Klooster”.
Het was gelegen aan de Dorpsstraat tegenover de N.H. Kerk in Diepenveen.
Hier woonde vanaf ca 1700 tot 1837 een familie Kloosterboer, werd later door huwelijk, familie Kruissink.

Verdere verspreiding van de naam.

De zoon Jan Kloosterboer was door zijn huwelijk in 1780 vertrokken naar erve de Hoek nabij Diepenveen. Na enkele jaren vertrok het gezin naar erve Slijkhuis in Teuge, gemeente Voorst.

Men bleef de naam Kloosterboer gebruiken. Nageslacht woonde in Apeldoorn en ook in Wisconsin U.S.A.
Zoon Jacob Kloosterboer was ongehuwd. Zoon Jannis Kloosterboer trouwde in 1801 een weduwe in Deventer. In zijn nageslacht komen beroepen als timmerman en kuiper voor en men woonde op diverse plaatsen in Nederland.