Sint Pancras

Home / Sint Pancras


Kloosterboer stam bij Sint Pancras

Een Dirk Pietersz (1665-1720) trouwde in 1687 in Koedijk met Grietje Raijers (1672-1728).
Dit echtpaar kreeg 9 kinderen, waarvan 5 zoons. Vervolgens heeft er 1 de naam Klooster/Kloosterboer doorgegeven via Dirk Kloosterboer (1722-1782).
In deze families komen de echte Hollandse voornamen Dirk, Pieter en Jan steeds voor.
Een Pieter Kloosterboer (1765-1814) is de stamvader van de familie in Koedijk – later in Alkmaar. De slager Dirk Kloosterboer (1862-1933) in Alkmaar had 5 dochters, waarvan de laatste in 1982 te Alkmaar overleed; daarmee was deze tak uitgestorven.
De broer Jan Kloosterboer (1768-1840) in Koedijk werd de stamvader van de Kloosterboer-familie in St. Pancras. Zijn kleinzoon Jan = Oude Jan Kloosterboer (1832-1919) had 11 kinderen. Nazaten van hem zijn later eigenaren van de Koelvemen Kloosterboer, eerst in Alkmaar, later o.a. ook in Rotterdam, IJmuiden, Vlissingen.

Trouwfoto gebroeders Kloosterboer - Sint Pancras

Foto: Een zeldzaam huwelijksevenement.
Onlangs zijn te St. Pancras (N.-H.) in den echt getreden de vier gelijknamige oudste zonen. Jan van Cornelis, Pieter, Jan en Jacobus Kloosterboer (van links naar rechts staande met hun echtgenoten) ; ze zijn de kleinzonen van den 85 jarige jan Kloosterboer, die als een der getuigen optrad. Bron: De Prins Der Geillustreerde Bladen van 15 juni 1918
In Noord Holland komen we al vroeg op twee plaatsen de naam Klooster/ Kloosterboer tegen.
Allereerst in Koedijk en wat later in Sint Pancras. De veronderstelling dat de Noord-Hollandse familie Kloosterboer hun naam ontleende aan de Groninger tak is volgens dit onderzoek niet juist. In Groningen werd Kloosterboer voor het eerst bij Muntendam genoemd rond 1780.
In Noord-Holland is echter nooit een verband gevonden met een Kloostergoed; ook waren het daar kleine neringdoenden of dagloners (geen pachtboeren) op een hoeve van een (voormalig) klooster, die de naam Kloosterboer gebruikten.