Stammen Kloosterboer

Home / Stammen Kloosterboer


Stammen Kloosterboer

www.kloosterboer.info bevat genealogische (stamboom) gegevens van bijna alle personen met de familienaam Kloosterboer in Nederland en daarbuiten.
Ook zijn gegevens opgenomen van Klosterboer / Klosterbuer in U.S.A. Deze personen hebben hun oorsprong in de omgeving van Weener, Duitsland.
Ze woonden dicht aan de Nederlandse grens bij Bellingwolde, Groningen.
De naam Kloosterboer werd specifiek gebruikt door boerenfamilies, die pachter waren van een Kloostergoed / een boerderij, meestal staande op een oude Kloosterplaats. De naam werd vanaf ca1700 in Nederland (en Duitsland) gebruikt.
We kennen in Nederland 7 stammen Kloosterboer, die onderling geen verwantschap hebben en in Duitsland 1 stam.

We kunnen 3 stammen onderscheiden in Overijssel:
1. + Kloosterboer – ter Hunnepe bij Deventer ongeveer 2260 personen.
2. + Kloosterboer – Rande – Diepenveen bij Deventer 1180 pers.
3. 0 Kloosterboer – Paasloo bij Oldemark 170 pers.
In Groningen:
4. + Kloosterboer – Heiligerlee / Scheemda 450 pers.
5. + Kloosterboer – Termunten 540 pers.
6. 0 Kloosterboer – Muntendam 160 pers.
In Noord Holland:
7. + Kloosterboer – Sint Pancras bij Alkmaar 1280 pers.
In Duitsland / U.S.A.:
8. + Kloosterboer – Klosterboer/ Klosterbuer 600 pers.

N.B. er zijn in Groningen en in Duitsland een aantal personen gevonden waar geen aansluiting met de boven genoemde stammen is vastgesteld.
+ geeft aan, dat ‘de stammen ‘ nieuwe takken kregen na 1990.
0 geeft aan, dat er heden geen nakomelingen met de naam Kloosterboer zijn.

Wie heeft de gegevens uitgezocht?
Teun Kloosterboer (geb. 1932) in Colmschate bij Deventer – stam Ter Hunnepe, heeft tussen 1972 en 1990 op de naam Kloosterboer gezocht in Gemeente- en Rijksarchieven. In die periode vaak in de originele akten van huwelijk, geboorte en overlijden.
Ook kerkelijke archieven werden geraadpleegd. Alles werd op papier genoteerd.
Na 1986 deed de computer zijn intrede en werden de gegevens per stam ingevoerd in het genealogisch computerprogramma Pro-Gen.

Wat werd genoteerd?
Allereerst natuurlijk de volledige naam en voornamen, geboortedatum en –plaats, datum en plaats van huwelijk en vervolgens datum en plaats van overlijden. Van de aangetrouwden ook deze gegevens en tevens de namen van de vader en moeder.
Ook werd zoveel mogelijk het beroep, vroeger veelal landbouwer, genoteerd.
In de Stamboom van Ter Hunnepe en Rande werden zoveel mogelijk ook de naam van het erve / boerderij genoteerd (gegevens die apart werden opgezocht in historisch materiaal).

Wat het geloof betreft kan worden vermeld dat vrijwel alle families Ned. Hervormd / Gereformeerd waren. Een uitzondering vormt de kleine stam Kloosterboer in Paasloo. Zij beleden de Rooms Katholieke godsdienst en kerkten in Paasloo.

Nog enkele bijzonderheden:
Gezien het grote aantal Kloosters, welke in de Middeleeuwen bestonden is het opmerkelijk dat de familienaam Kloosterboer maar op een gering aantal plaatsen is ontstaan. En ook dat de naam Kloosterboer pas werd gebruikt na de opheffing /secularisatie van de verschillende Kloosters. Andere namen in verband met Kloosters zijn o.a. Kloosterman / Cloosterman, (meestal R.K.), Klooster, van het Klooster, ten Klooster.
Bestaat er een Wapen Kloosterboer? Daarop kan het volgende worden geantwoord:
Er is in de stam Kloosterboer – Heiligerlee een wapen bekend van ca 1850, o.a. voorkomend op verschillende grafmonumenten op Groninger begraafplaatsen b.v. in Eexta. Dit wapen, bestaande uit een Boom met rechts een staand Hert, is verderop beschreven.

Dit zelfde wapen wordt sedert 1938 ook gevoerd door een aantal families Kloosterboer – Sint Pancras in Noord Holland. Aanvankelijk was het niet duidelijk hoe deze familie dit wapen kon voeren. Er bleek geen verwantschap te bestaan. Bij een onderzoek ter plaatse kwam een origineel schrijven van …… 1938 te voorschijn afkomstig van Heraldisch Bureau de Heraut uit Noordwijk. Men verschafte de aanvrager, de heer Cornelis Kloosterboer (1899-1950) op zijn verzoek het wapen van Kloosterboer – Heiligerlee met de mededeling dat er geen misverstand mogelijk was, omdat er maar één familie Kloosterboer bekend was. Helaas een onjuiste verklaring.

Een nieuw ontworpen wapen wordt gevoerd door de familie Kloosterboer – ter Hunnepe.
Dit wapen met o.a. een afbeelding van de oude Kloosterpoort (afgebroken in 1910-1920) werd het embleem van de Kloosterstam, een familievereniging, die ontstond na een reünie in 1975.

Er is duidelijk een verschil tussen de verschillende Stammen Kloosterboer zoals ze genoteerd zijn. Van de stam Kloosterboer –Ter Hunnepe zijn de meeste gegevens opgeschreven. Dit is immers de “eigen” familie van de samensteller en daarover is uiteraard het meest langdurig onderzoek gedaan. Al spoedig bleek dat er andere families met deze naam in Nederland leefden. Van deze stammen zijn zoveel mogelijk de gegevens opgenomen en ook de beroepen.
Tenslotte voerde de zoektocht ons over de grens. Voor Duitsland werd een genealoog ter plaatse ingehuurd. Verder onderzoek volgde in Noord Amerika. Een aantal bezoeken volgden. De basisgegevens zijn wel redelijk compleet ingevoerd.

We hopen, nu de genealogie Kloosterboer via internet door veel naamgenoten bekeken kan worden, dat nog een aantal gegevens aangevuld kunnen worden.