Ter Hunnepe

Home / Ter Hunnepe


Kloosterboer stam Ter Hunnepe bij Deventer

Familiewapen Ter Hunnepe

Familiewapen Kloosterboer (Ter Hunnepe)

In 1266 werd een Cisterciënser vrouwenklooster Ter Hunnepe gesticht op een plaats Somervoert, gelegen zuid-oostelijk van Deventer, op de grens van Overijssel en Gelderland.
De zusters waren afkomstig uit de Overijsselse en Gelderse adel. Ze bezaten ca 50 boerderijen, twee watermolens en een windmolen. In 1578 werd het Klooster verwoest bij een beleg van Deventer. De zusters waren rond 1570 hervormd geworden en tijdig gevlucht binnen de veilige muren van Deventer. Het klooster werd een wereldlijk stift; de abdis en de jufferen bleven in het bezit van hun goederen tot 1813; toen werd het totale bezit geveild.

Poortgebouw Klooster Ter Hunnepe

Poortgebouw Klooster Ter Hunnepe – Schilderij: F. Volkers.

Op oude kaarten werd Ter Hunnepe steeds duidelijk aangegeven. Tot begin 1900 was het oorspronkelijke poortgebouw nog duidelijk aanwezig in het landschap. Ook de boerderij Somervaart, direct naast de kloosterruïne gelegen, was tot 1970 aanwezig. In 2000 is daarvan niets meer te zien. De autoweg A1 vormt de zuidgrens en de spoorlijn Deventer-Zutphen de oostgrens van de plaats.

De oorsprong van de naam Kloosterboer: De boerderijen van Ter Hunnepe werden verpacht. In 1623 is een DerckTonnissen pachter van Somervaart. Daarna zijn zoon Albert Dercks, die in 1648 te Deventer trouwt met Marritjen Jans. In ca 1673 is hem de pacht opgezegd.
Daarna komt in 1682 als nieuwe pachter Arent Gerrits, die in 1672 in Gorssel was getrouwd met Derkjen Hendriks op erve Somervaart. In de rekeningen van het Klooster komt wegens werk aan de kribben in de IJssel voor de eerste keer de naam Klooster-Boer in het jaar 1690.
Deze familie blijft pachter tot de veiling van de Kloostergoederen in 1813.
De bewoner Harmen Kloosterboer en vrouw Stijntjen Christina Bronsink kopen het erve Somervaart en het Poortgebouw en de omliggende gronden. De familie blijft eigenaar tot de verkoop in 1970 aan de stad Deventer.

Klooster-stam blad

Onregelmatig periodiek van de familie kloosterboer.