Termunten

Home / Termunten


Kloosterboer stam bij Termunten

In 1299 werd het Cisterciëncer Sint Benedictus – of Grijze monniken Klooster – gesticht nabij Baamsum, een buurtschap oostelijk van Woldendorp, gemeente Termunten.
Dit klooster werd in 1569 geplunderd en in brand gestoken. De drie overgebleven monniken waren vertrokken naar het moederklooster in Aduard.
Op een landmeterskaart uit 1731 van H. Teijsinga staat het kloosterterrein afgebeeld met enkele boerderijen. Van het klooster zijn weinig papieren bewaard gebleven; de landerijen werden lange tijd verpacht door de Provincie Groningen.
Bron: Groninger Kloosters, red. C. Tromp. Groninger Historische Reeks 5. ISBN 90-232-2516-3.

De oorsprong van de naam Kloosterboer op deze plaats:
Een FockoGerrijts, landbouwer uit Woldendorp, was in 1764 in Midwolda getrouwd met Hilligje Cornelius en vestigde zich in Woldendorp. Hij overleed in 1784 in de boerderij nr 47 gelegen naast de Kerk in Woldendorp – mogelijk zijn geboortehuis. Of hij de naam Kloosterboer heeft gevoerd is niet duidelijk. FockoGerrijts had 5 kinderen; zijn twee zoons gebruikten na 1810 beiden de naam Kloosterboer.
De oudste was Knellijs (Cornelius) Fokkes Kloosterboer (1767-1812), die in 1802 trouwde en zich vestigde op de ouderlijke boerderij nr 47 bij de kerk in Woldendorp. Dit gezin telde 4 kinderen Kloosterboer. Na een besluit van de familieraad werd de boerderij in mei 1831 door de voogden geveild. In deze tak blijft de familienaam doorgaan tot heden.
De tweede zoon, genaamd GerrijtFokkes Kloosterboer (1770-1818), vestigde zich na zijn huwelijk in 1803 op een boerderij nr 102 op het voormalige Grijze Monnikenklooster te Baamsum / Termunten.
Deze boerderij werd door hem aangekocht in 1805 voor ca f 17.000.- met een vaste huur van f 219.- In 1779 was deze boerderij Grijze Monnikenklooster, groot 110 gras, door Pieter Derx aangekocht van de Provincie Groningen. Op deze oude kloosterboerderij werden 5 kinderen Kloosterboer geboren. Reeds na 1 geslacht houdt hier in 1861 de familienaam op.