Weener, Bunde Duitsland

Home / Weener, Bunde Duitsland


Kloosterboer stam Weener, Bunde Dld

Direct over de grens bij Bellingwolde (Gr.) lag vroeger een KlosterDünebroek in Duitsland.
Bij het gehucht Dünebroek, bestaande uit enkele huizen, werd in 1391 een Klooster gesticht door de Johannieterorde. De geschiedenis leert, dat Kloosters vaak werden gesticht in gebieden, die nauwelijks bewoond waren en uit slechte gronden of moerassen bestonden.
De kloostergemeenschappen begonnen met de ontginningen en zo ontstond nieuwe landbouw.
Van het KlosterDünebroek is weinig materiaal bewaard gebleven waaruit we de geschiedenis kunnen leren kennen.